Kartoshka by Badoshk

Approved — Submitted — Last updated — Public — Used in 3 sets

High-DPI
Kartoshka
 
Kartoshka
Login to Add Emotes
  Channel Name   Emotes
Badoshk 46
ShadArt 49
UtdSTIG 50