rotGovne by Gachinsky

Approved — Submitted — Last updated — Public — Used in 9 sets

High-DPI
rotGovne
 
rotGovne
Login to Add Emotes
  Channel Name   Emotes
CTPAWUJLKA 25
FlackoND 25
Gachinsky 49
VGAcab 22
etozheGulman 25
l1velyy 25
lagoda1337 25
rainea_ 22
symphonyosu 17